ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

บริการ-รับจ้างเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรม

3,900 บาท
Thanaphat Khamsoradee
8 มีนาคม 2019

บริการ-รับจ้างเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรม


โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น”

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จังหวัดอุบลราชธานี
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม พ.ศ. 2562 จังหวัดสกลนคร
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 5 -7 เมษายน พ.ศ. 2562 จังหวัดพิษณุโลก

เลขประกาศ : 8955
จังหวัด มหาสารคาม - กันทรวิชัย
เข้าชม : 12 ครั้ง