ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

เรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรม จ.มหาสารคาม

3,900 บาท
Thanaphat Khamsoradee
11 มีนาคม 2019

เรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรม จ.มหาสารคาม


โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งแนวคำพิพากษาศาลปกครองและความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องรู้

***รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมตักศิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

เลขประกาศ : 9262
จังหวัด มหาสารคาม - กันทรวิชัย
เข้าชม : 4 ครั้ง