ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

เรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรม จ.นครราชสีมา

3,900 บาท
Thanaphat Khamsoradee
11 มีนาคม 2019

เรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรม จ.นครราชสีมา


โครงการสัมมนา หลักสูตรการเลื่อนตำแหน่งและระดับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้สูงขึ้น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
*** ระหว่างวันที่ 8 – 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เลขประกาศ : 9379
จังหวัด มหาสารคาม - กันทรวิชัย
เข้าชม : 8 ครั้ง