ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

เรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมสัมมนา จ.สุรินทร์

3,900 บาท
Thanaphat Khamsoradee
30 เมษายน 2019

เรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมสัมมนา จ.สุรินทร์


เชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นในด้านการบริหารงานด้านบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
*** วันที่ 26 – 28 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

เลขประกาศ : 17425
จังหวัด มหาสารคาม - กันทรวิชัย
เข้าชม : 10 ครั้ง