ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

เรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรม จ.อุดรธานี

3,900 บาท
Thanaphat Khamsoradee
8 มีนาคม 2019

เรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรม จ.อุดรธานี


โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา(แก้ไขปรับปรุงใหม่ ว ๒๓) สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ PLC : Professional Learning Community (ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ) ให้สอดคล้องกับการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น” ระหว่างวันที่ 5 – 7 เมษายน พ.ศ. 2562 จังหวัดอุดรธานี

เลขประกาศ : 9065
จังหวัด มหาสารคาม - กันทรวิชัย
เข้าชม : 7 ครั้ง