ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

เรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรม จ.อุดรธานี

3,900 บาท
Thanaphat Khamsoradee
20 มกราคม 2020

เรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรม จ.อุดรธานี


สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและการคำนวณค่างานตามสัญญาจ้างก่อสร้างแบบปรับราคาได้(ค่า K ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2563”

**** อบรมระหว่างวันที่ 12 – 14 ก.พ. พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

Share Button
เลขประกาศ : 54051
จังหวัด อุดรธานี - เมืองอุดรธานี
เข้าชม : 6 ครั้ง