ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนา

3,500 บาท
Thanaphat Khamsoradee
24 กุมภาพันธ์ 2019

เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนา


ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ”
***รุ่นที่ 1 วันที่ 9 – 10 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมขอนแกนโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
***รุ่นที่ 2 วันที่ 30 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
***รุ่นที่ 3 วันที่ 20 – 21 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเอ็มเจ เดอะมาเจสติค อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

เลขประกาศ : 6261
จังหวัด มหาสารคาม - กันทรวิชัย
เข้าชม : 20 ครั้ง