ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมสัมมนา

7,500 บาท
Thanaphat Khamsoradee
23 กุมภาพันธ์ 2019

เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมสัมมนา


โครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร “การพัฒนาการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการสร้างทีมงานที่ประสบความสำเร็จ” ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม พ.ศ. 2562 จังหวัดจันทบุรี

เลขประกาศ : 6171
จังหวัด มหาสารคาม - กันทรวิชัย
เข้าชม : 8 ครั้ง