ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรมขายสินค้า ร้านมินิมาร์ท จัดการสต๊อกสินค้า ซื้อมาขายไป ขายปลีกขายส่ง Stock POS โปรแกรมจัดการสต๊อก

5,500 บาท
ประเสริฐ Accusoft
31 มกราคม 2019

โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรมขายสินค้า ร้านมินิมาร์ท จัดการสต๊อกสินค้า ซื้อมาขายไป ขายปลีกขายส่ง Stock POS โปรแกรมจัดการสต๊อก

โปรแกรมขายสินค้า โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรมร้านมินิมาร์ท โปรแกรมจัดการสต๊อก โปรแกรมซื้อมาขาย เป็นโปรแกรมช่วยงานขาย ซื้อมาขายไป,ขายหน้าร้าน จัดการร้านมินิมาร์ท ,ร้านโชว์ห่วย ,จัดการสต๊อคสินค้า ,คุมสต๊อก ,แบบ First In-First Out เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในส่วน Stock ธุรกิจของท่าน นอกจากนั้นยังรวม ถึงการออกเอกสาร และข้อมูลต่างๆ ตลอดจนการวิเคราะห์ผล เช่นการสรุปรายรับ-รายจ่าย, กำไร-ขาดทุน อีกด้วย

Feature โปรแกรม : ซื้อ – ขาย สินค้าหน้าร้าน
– รองรับการซื้อสินค้า – ขายสินค้า
– รองรับการจองสินค้าล่วงหน้า
– รองรับการวางบิล
– รองรับการจ่ายเงินผ่านใบวางบิล
– รองรับการคำนวณราคาสินค้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน่วย
– รองรับส่วนลดสินค้าตามรายการสินค้า
– รองรับส่วนลดท้ายบิล
– รองรับการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat Out)
– รองรับการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat In)
– รองรับการจ่ายด้วยเงินสด
– รองรับการจ่ายด้วยบัตรเครดิต
– รองรับการจ่ายด้วยเช็ค
– รองรับการเพิ่มแก้ไขรายการต่างๆในบิลได้
– รองรับการใช้บาร์โค้ดสินค้า
– รองรับเลขที่เอกสารอัตโนมัติ
– รองรับการออกใบกำกับภาษี Vat / ใบกำกับภาษี (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
– รองรับการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ
– ตัดสต๊อกสินค้าแบบ FIFO (FirstIn-FirstOut)
– สามารถเตือนได้เมื่อสินค้าใกล้หมด ไม่เพียงพอในการขาย หรือ สินค้าหมด
– สามารถเตือนได้เมื่อสินค้าที่จอง มีต่ำกว่าในสต๊อก
– รองรับราคาขายปลีก,ขายส่ง
– รองรับการตั้งเลขที่เครื่อง pos (รองรับการออกบิลระบบ lan)
– รองรับรูปแบบแสดงผลของเอกสาร หลายแบบ
– รองรับการซื้อ-ขาย แบบเงินสด
– รองรับเลขที่เอกสารใบส่งของแยกกับใบเสร็จรับเงิน
– รองรับรายละเอียดการชำระเงินในใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี(เงินสด/บัตรเครดิต/เช็ค)
– เพิ่มปุ่มลัด เพิ่มข้อมูล ผู้ซื้อ,ผู้ขาย,ลูกค้า หน้าทำงานได้ทันที
Feature โปรแกรม : ข้อมูลหลัก (สินค้า – ผู้ขาย – ลูกค้า – พนักงาน – ตั้งค่าระบบ)
– จัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลสินค้า
– สามารถจัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) หมวดหมู่
– สามารถจัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) หน่วยนับ
– สามารถจัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) สถานะสินค้า
– สามารถจัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ชั้นจัดเก็บ
– สามารถกำหนดราคาสินค้าได้หลายระดับ (เวอร์ชั่น EX ได้ 3ระดับ)
– สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นยอดสั่งซื้อสินค้า
– สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นส่วนลดราคาสินค้าได้
– สามารถเปรียบเทียบจำนวน ระหว่างหน่วยย่อย กับหน่วยใหญ่ได้
– รองรับรูปแบบแสดงผลของข้อมูลได้ หลายแบบ
– รองรับการกำหนดการแจ้งเตือนเมื่อสินค้ามีต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ
– จัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลผู้ขาย
– จัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลลูกค้า
– จัดการ (เพิ่ม/แก้ไข/ลบ) ข้อมูลธนาคาร
– กำหนดข้อมูลร้าน สำหรับออกบิล
– กำหนดเลขที่เครื่อง POS เพื่อออกบิลพร้อมกันหลายเครื่อง
– กำหนดขนาดกระดาษ พร้อม ข้อความหัวเอกสารและท้ายเอกสาร
– กำหนดการต่อเชื่อมกับอุปกรณ์
– รองรับการพิมพ์กระดาษ A4
– รองรับการพิมพ์กระดาษ A5 เฉพาะบิล
– รองรับการพิมพ์กระดาษ Letter เฉพาะบิล
– รองรับ Slip Printer สลิป 80mm และ 58mm
– รองรับการพิมพ์ต้นฉบับ/สำเนา
– สามารกำหนดหัวบิลและท้ายบิลได้เอง
Feature โปรแกรม : รายงานและกราฟ
– รายงานทะเบียน : รายงานทะเบียนสินค้า
– รายงานทะเบียน : รายงานทะเบียนลูกค้า
– รายงานทะเบียน : รายงานทะเบียนผู้ขาย
– รายงานสินค้า : รายงานสินค้าคงเหลือ
– รายงานสินค้า : รายงานสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ
– รายงานสินค้า : รายงานสินค้าต่ำกว่าการจอง
– รายงานเอกสารทั่วไป : รายงานสรุปรายรับ
– รายงานเอกสารทั่วไป : รายงานสรุปรายจ่าย
– รายงานเอกสารทั่วไป : รายงานใบกำกับภาษี
– รายงานเอกสารทั่วไป : รายงานภาษีซื้อ
– รายงานเอกสารทั่วไป : รายงานภาษีขาย
– รายงานสรุป : รายงานสรุปยอดขายสินค้า
– รายงานสรุป : รายงานสรุปกำไร – ขาดทุน
– รายงานสรุป : รายงานลูกค้าที่ค้างชำระ
– รายงานประวัติ : รายงานประวัติการซื้อสินค้า
– รายงานประวัติ : รายงานประวัติการขายสินค้า
– รายงานประวัติ : รายงานประวัติลิ้นชักเก็บเงิน
– รายงานวิเคราะห์ : รายงานสินค้าขายดี
– Export รายงานออกเป็น Excel
– กราฟเปรียบเทียบยอด สรุปของรายรับและรายจ่าย
– กราฟยอดสรุปกำไรแต่ละเดือน
– กราฟแสดงยอดจำหน่ายสินค้าแต่ละหมวดหมู่
Feature โปรแกรม: ความสามารถเสริม
– หน้า Login สามารถจดจำรหัสผ่านเข้าใช้งานได้
– รองรับการทำงานกับ KeyBoard 100 % (เฉพาะส่วนขาย)
– รองรับการต่อเชื่อมอุปกรณ์ เครื่องยิงบาร์โค้ด(barcode),ลิ้นชักเก็บเงิน(Cash Drawver)
– การกำหนดตำแหน่งฐานข้อมูล
– รองรับการเปิดดูการใช้งานฐานข้อมูลย้อนหลัง ว่าเปิดใช้งานใดบ้าง
– Backup Database อัตโนมัติ
– Print Preview ตอนออกใบเสร็จหรือรายงาน
– รองรับหน้าจอ Full Screen
– หน้าจอ Backup & Restore Database แบบกำหนดเอง ให้ใช้งานง่าย
– Clean Database
– Compact Database
– รองรับการทำงานกำหนด password ในฐานข้อมูล เพิ่มความปลอดภัยข้อมูลร้านมากขึ้น
– รองรับการทำงานแบบ client-server (สามารถใช้งานฐานข้อมูลร่วมกันได้)
– รองรับการทำงาน Windows 7,10 ( 32bit และ 64bit )

โปรแกรมสต๊อก,ขายสินค้าหน้าร้าน,ร้านสะดวกซื้อ, รานโชว์ห่วย, stock marketing,ขายหน้าร้าน,จัดการสต๊อก,คุมสต๊อกสินค้า,ซื้อมาขายไป,ขายปลีกขายส่ง,โปรแกรมช่วยขาย,โปรแกรมPOS,โปรแกรมจัดการ,โปรแกรมธุรกิจ,Point of Sale,Sale Software,ร้านค้าปลีก,โปรแกรมธุรกิจ sme ,โปรแกรมขายของ,โปรแกรมขายของชำ,โปรแกรมร้านขายมือถือ, โปรแกรมจัดการร้านค้า,โปรแกรมหน้าร้าน,สต๊อกคงคลัง,โปรแกรมร้านมินิมาร์ท,โปรแกรมจัดการสต๊อก,โปรแกรมซื้อมาขายไป

เลขประกาศ : 1744
จังหวัด กรุงเทพมหานคร - เขตภาษีเจริญ
เข้าชม : 8 ครั้ง