ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

โปรแกรมร้านอาหาร ระบบจัดการร้านอาหาร ศูนย์อาหาร ร้านกาแฟ โปรแกรมบริหารร้านอาหาร Restaurant pos

9,900 บาท
ประเสริฐ Accusoft
31 มกราคม 2019

โปรแกรมร้านอาหาร ระบบจัดการร้านอาหาร ศูนย์อาหาร ร้านกาแฟ โปรแกรมบริหารร้านอาหาร Restaurant pos

โปรแกรมช่วยจัดการร้านอาหาร มีการทำงานตั้งแต่ หน้าร้าน เปิดโต๊ะ,จองโต๊ะ การรับออเดอร์อาหาร เปิดบิลและเช็คบิลลูกค้า, ออกเอกสารและรายงาน สามารถเก็บข้อมูลอาหารและสินค้าได้ตามต้องการ โปรแกรมสามารถช่วยให้การจัดการงานร้านอาหารและภัตตาคารได้สะดวก รวดเร็ว และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Feature โปรแกรม: หน้าร้าน (เปิดโต๊ะ – รับออเดอร์อาหาร – คิดเงิน)
– สามารถสั่งอาหารหลายบิลพร้อมๆ กัน
– รองรับการสั่งอาหารด้วย Key Board
– ค้นหาโต๊ะแบบด่วน เพื่อรับ Order ได้รวดเร็วขึ้น
– สามารถรวมกลุ่มรายการอาหารที่สั่งเพิ่มซ้ำได้
– สามารถสั่งอาหารเข้าครัวได้หลายครัว (บาร์น้ำ, ห้องครัว)
– สามารถพิมพ์รายการสั่งอาหารออกห้องครัวได้
– สามารถแสดงลำดับการสั่งอาหารเข้าครัวของแต่ละโต๊ะได้
– สามารถพิมพ์ Order เข้าครัวแยกเป็นใบได้
– สามารถระบุหมายเหตุในการแก้ไขรายการบิลหน้าร้านได้
– สามารถระบุชื่อพนักงานตอนเปิดโต๊ะได้
– สามารถกำหนดรสชาดอาหารได้ และ หมายเหตุในการสั่งอาหารเข้าครัวได้
– รองรับการย้ายโต๊ะของลูกค้าได้
– สามารถรวมบิลมากกว่า 1 โต๊ะได้
– สามารถแจ้งเตือนการจองโต๊ะหลังจากจองแล้วแขกไม่ได้มาตามกำหนด
– สามารถระบุจำนวนลูกค้าแต่ละโต๊ะได้
– สามารถพิมพ์รายการอาหารออกห้องครัวเฉพาะรายการที่สั่งเพิ่มได้
– สามารถกำหนดหมายเหตุท้ายบิลตอนสั่งอาหารเข้าครัวได้
– สามารถรองรับการสั่งอาหารชุดได้
– สามารถคำนวณค่าอาหารได้(คิดเงิน)
– สามารถคิดส่วนลดเฉพาะราคาอาหารได้
– สามารถคิดส่วนลดเฉพาะราคาสินค้าได้
– สามารถคิดส่วนลดราคารวมทั้งหมดได้
– สามารถคิดส่วนลดตามหมวดหมู่ อาหาร/สินค้า ได้
– สามารถคิดส่วนลดตามรายการ อาหาร/สินค้า ได้
– สามารถคิดส่วนลดด้วย Voucher, Coupon, Entertain ได้
– สามารถคิดส่วนลดสมาชิกได้
– สามารถคิดส่วนลดอื่นๆ ท้ายบิลได้
– สามารถรองรับการคิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ทั้งแบบ % และ บาท
– รองรับการชำระเงินสด
– รองรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
– รองรับการชำระเงินสดร่วมกับบัตรเครดิต
– สามารถออกบิลเรียกเก็บ ใบเสร็จรับเงินได้
– สามารถออกบิลใบกำกับภาษีได้
– สามารถเลือกระบบภาษีได้ Vat In หรือ Vat Out
– สามารถแก้ไขบิลใบเสร็จหลังการขายได้
– สามารถแจ้งเตือนวัตถุดิบ/สินค้าใกล้หมดสต๊อกได้
Feature โปรแกรม: หลังร้าน (ข้อมูลอาหาร – สินค้า – โต๊ะอาหาร – ข้อมูลลูกค้าสมาชิก – ตั้งค่าระบบ)
– จัดการ(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) รายการอาหาร,หมวดหมู่,หน่วยนับ
– จัดการ(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) รายการอาหาร,รายการสินค้า,หมวดหมู่,หน่วยนับ
– จัดการ(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) วัตถุดิบ
– จัดการ(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) อาหารชุด
– จัดการข้อมูลส่วนประกอบอาหารได้ (สูตรอาหาร)
– สามารถกำหนดส่วนลด ตามรายการอาหาร/สินค้าได้
– สามารถกำหนดส่วนลด ตามประเภทอาหาร/สินค้าได้
– สามารถกำหนดการแจ้งเตือนวัตถุดิบ/สินค้าใกล้หมดสต๊อกได้
– สามารถกำหนดโปรโมทชั่นรายการอาหารชุดได้
– สามารถกำหนดต้นทุนสินค้าและวัตถุดิบได้
– จัดการ(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) ข้อมูลโต๊ะ
– จัดการ(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) ข้อมูลสมาชิกและส่วนลดพิเศษ
– จัดการ(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) ข้อมูลแนะนำติชม
– จัดการ(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) ข้อมูลพนักงาน
– สามารถแบ่งชั้นหรือโซนของร้านได้
– สามารถจัดตำแหน่งโต๊ะได้
– สามารถทำรายการจองโต๊ะได้
– สามารถกำหนดชื่อ-จำนวนลูกค้าที่จองโต๊ะได้
– สามารถกำหนด ชื่อ-ที่อยู่ร้าน สำหรับการออกบิลได้
– สามารถกำหนดการใช้งานร่วมกับลิ้นชักเก็บเงินได้
– สามารถกำหนดการแจ้งเตือนการจองโต๊ะได้
– สามารถกำหนดจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มได้
– สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ ทั้งแบบ % และ บาท
– สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นบิลใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
– สามารถพิมพ์สำเนาใบเสร็จรับเงินได้
– สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานของพนักงานได้หลายระดับ เช่น หน้าร้าน, หลังร้าน,
ควบคุมสต๊อกสินค้า, ไม่ให้เปิดดูรายงาน
– รองรับการพิมพ์กระดาษ A4
– รองรับการพิมพ์กระดาษ A5 แนวตั้ง
– รองรับการพิมพ์กระดาษ A5 แนวนอน
– รองรับ Slip Printer สลิป 80mm และ 58mm
– รองรับการออกบิล ทั้งต้นฉบับ/สำเนา
– รองรับการออกใบเรียกเก็บ,ใบเสร็จรับเงิน,ใบกำกับภาษี ทั้งไทย/อังกฤษ
– รองรับการออกใบเสร็จรับเงินได้
– รองรับการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้
– สามารถใส่โลโก้ร้านลงในบิลใบเสร็จได้
Feature โปรแกรม: รายงาน
– Report ทั่วไป : พิมพ์รายละเอียดใบเสร็จ ย้อนหลัง
– Report ทั่วไป : พิมพ์รายละเอียดกำกับภาษี ย้อนหลัง
– Report ทั่วไป : พิมพ์รายงานสมาชิกได้
– Report สรุป : พิมพ์รายงานสรุปรายรับ
– Report สรุป : พิมพ์ยอดขายอาหาร
– Report สรุป : พิมพ์ยอดขายสินค้า
– Report สรุป : พิมพ์รายงานสินค้าคงเหลือ
– Report สรุป : พิมพ์รายงานวัตถุดิบคงเหลือ
– Report สรุป : พิมพ์รายงานสถิติลูกค้าใช้บริการ
– Report ประวัติ : พิมพ์รายงานบันทึกการทำงานหน้าร้าน (ใช้ตรวจสอบพนักงานได้)
– Report ประวัติ : พิมพ์รายงานบันทึกรายการเคลื่อนไหวสต๊อก
– Report ประวัติ : พิมพ์รายงานบันทึกรายการแก้ไขต้นทุน
– Report ประวัติ : พิมพ์รายงานรายละเอียดการใช้วัตถุดิบ
– Report ประวัติ : พิมพ์รายงานการใช้ลิ้นชักเก็บเงิน
– Report เอกสารทั่วไป : พิมพ์เมนูอาหาร
– Report เอกสารทั่วไป : พิมพ์แบบฟอร์มคำแนะนำติชม
– Report เอกสารทั่วไป : พิมพ์บัตรส่วนลด
– Report อื่นๆ : พิมพ์การใช้งานโปรแกรมของพนักงาน
– Report อื่นๆ : รายชื่ออาหารและสินค้า
– Report อื่นๆ : พิมพ์รายชื่อผู้ใช้งาน
– Report อื่นๆ : พิมพ์คำแนะนำ และติชม
Feature โปรแกรม: ความสามารถเสริม
– เครื่อง Printer แบบ Laser printer,InkJet Printer
– เครื่อง Printer แบบ Dot Matrix
– เครื่อง Printer แบบ Slip Printer
– เครื่องยิงบาร์โค้ด(Barcode)
– ลิ้นชักเก็บเงิน(Cash Drawer)
– Print Preview ตอนออกรายงาน
– หน้าจอ Backup & Restore Database แบบกำหนดเอง ให้ใช้งานง่าย
– รองรับการทำงานแบบ client-server (สามารถใช้งานฐานข้อมูลร่วมกันได้)
– รองรับการทำงานฐานข้อมูล Access
– รองรับระบบ touch screen
– รองรับการทำงาน Windows 7,10 ( 32bit และ 64bit )

โปรแกรมร้านอาหาร,โปรแกรมร้านกาแฟ,โปรแกรมจัดการร้านอาหาร,ระบบจัดการร้านอาหาร,Restaurant,ศูนย์อาหาร,ภัตตาคาร,สวนอาหาร, ออกบิลภาษี,ออกบิลแวต,โปรแกรม POS,โปรแกรมจัดการ,Point of Sale,โปรแกรมธุรกิจ sme

เลขประกาศ : 1684
จังหวัด กรุงเทพมหานคร - เขตภาษีเจริญ
เข้าชม : 12 ครั้ง