ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

law-post

 

กติกาการลงประกาศฟรี
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน ใจดีมาร์เก็ต

ส่วนของ ผู้ลงประกาศขายสินค้า
1.ควรลงรายละเอียดในการลงประกาศขายสินค้าเป็นรูปจริงถ้าเป็นรูปแทนควรระบุไว้ด้วยว่าเป็นรูปแทน
2.ควรลง เบอร์โทรติดต่อ E-mail หรือ Url Website ให้ชัดเจนทุกครั้งที่มีการลงประกาศขายสินค้าทุกครั้ง
3.ควรลงราคาขายที่ชัดเจน ถ้าไม่มีก็ปล่อยว่างไว้ อย่าใส่ตัวเลขเพื่อหลอกลวง
4.ห้ามลงประกาศ พวก งาน part time คีย์ข้อมูล 500 บาท/ วัน หรือธรรมนองนี้
5.ห้ามลงประกาศ พวก สินค้าผิดกฏหมาย เช่น บุหรี ยาสูบ ยาสลบ ยานอนหลับ ยาทำแท้ง ยาสอด ยาขับเลือด หรือธรรมนองนี้
6.ห้ามลงประกาศ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเมือง สถาบันเบื้องสูง หรือทีเกี่ยวข้อง
7.ห้ามลงประกาศ พวกคาสิโน การพนัน แทงบอล หรือการพนันทุกชนิด
8.ห้ามลงประกาศ พวกเว็บโป๊ หนังลามก ขายซีดีลามก หรือที่เกี่ยวข้อง

ส่วนของผู้ซื้อสินค้า
1.ควรตรวจสอบให้แน่ใจ ว่าขายสินค้าจริงหรือไม่ หากมีการอ้างถึงเว็บไซต์ร้านค้า ต้องโทรไปตรวจสอบ ตามหมายเลขโทรศัพท์ ที่ให้ไว้ในเว็บ หรือ ตรวจเช็คตามเบอร์ที่ให้มา ในประกาศ หากเบอร์นั้น ไม่ใช่เบอร์ที่อยู่ในเว็บของร้านค้า เพราะอาจโดนแอบอ้าง
2.หากเป็นร้านค้า ที่ไม่มีเว็บ หรือไม่มีที่อยู่แน่นอน ควรขอสำเนาบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน และควรโทรตรวจสอบ ให้แน่ใจ
3.หากเป็นผู้ขาย เช่นมือสอง ควรนัดรับสินค้าด้วยตนเอง และไม่ควรนัดเจอในที่เปลี่ยว และควรระวังทรัพย์สินของท่าน เมื่อนัดเจอกัน
4.พบเห็นประกาศที่น่าสงสัย กรุณาแจ้งลบ เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบและลบออก

*หมายเหตุ *
– ใจดีมาร์เก็ต จะถือว่าผู้ใช้บริการทุกท่านได้อ่านและเข้าใจใน ข้อตกลงในการสมัครสมาชิกและการใช้บริการ ข้างต้นนี้เป็นอย่างดีแล้ว และ ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดทุกประการ
– ใจดีมาร์เก็ต เป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการพื้นที่ในการลงประกาศซื้อ-ขายฟรีเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆในสินค้าและบริการแต่อย่างใด ดังนั้นจึงควรตรวจสอบสินค้าและบริการต่าง ๆ อย่างรอบคอบก่อนที่จะทำการติดต่อซื้อ-ขาย
– ใจดีมาร์เก็ต ไม่สนับสนุนการซื้อ-ขายสินค้าที่ผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ ขัดต่อหลักศีลธรรม

อนึ่งต้องควรรู้

1. การสมัครสมาชิก การใช้บริการ การเยี่ยมชม เว็บไซต์ เป็นการแสดงเจตนายอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมทั้งกฎ และข้อจำกัดการใช้บริการของ เว็บไซต์ ทุกประการอย่างต่อเนื่อง

2. ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ล่วงละเมิดสิทธิใดๆ ของ เว็บไซต์ หรือบุคคลอื่น และไม่กระทำการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อ เว็บไซต์ หรือบุคคลอื่น

3. เว็บไซต์ สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระงับ ยับยั้ง ปิดกั้น และลบ เนื้อหาข้อมูล (Content) ใดๆ ใน เว็บไซต์ โดยไม่ต้องบอกกล่าว โดยถือเป็นสิทธิขาดและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ เว็บไซต์ แต่เพียงผู้เดียว

4. เว็บไซต์ สงวนสิทธิในการโอนบริการและบริการพิเศษของ เว็บไซต์ รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ของ เว็บไซต์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอก โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องได้รับอนุญาตจาก “ผู้ใช้บริการ”

5. สิทธิของ “ผู้ใช้บริการ” ขึ้นอยู่กับกฎหมายและนโยบายการใช้งานของ เว็บไซต์ นี้ การยุติข้อโต้แย้งและข้อพิพาทต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและการตัดสินใจของ เว็บไซต์ แต่เพียงผู้เดียว

6. เว็บไซต์ สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ รวมทั้งกฎและข้อจำกัดการใช้บริการ เว็บไซต์ ได้ ตามที่ เว็บไซต์ เห็นสมควรได้โดยไม่ต้องบอกกล่าว และเป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องตรวจสอบข้อกำหนด เงื่อนไข กฎ และข้อจำกัดต่างๆ ด้วยตนเอง

Share Button