สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ ลงประกาศขาย • ต้องการ : ขาย         สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์         หมวด : ซอฟฟ์แวร์
 • โปรแกรมช่วยจัดการร้านอาหาร มีการทำงานตั้งแต่ หน้าร้าน เปิดโต๊ะ,จองโต๊ะ การรับออเดอร์อาหาร เปิดบิลและเช็คบิลลูกค้า, ออกเอกสารและรายงาน สามารถเก็บข้อมูลอาหารและสินค้าได้ตามต้องการ โปรแกรมสามารถช่วยให้การจัดการงานร้านอาหารและภัตตาคารได้สะดวก รวดเร็ว และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  Feature โปรแกรม: หน้าร้าน (เปิดโต๊ะ - รับออเดอร์อาหาร - คิดเงิน)
  - สามารถสั่งอาหารหลายบิลพร้อมๆ กัน
  - รองรับการสั่งอาหารด้วย Key Board
  - ค้นหาโต๊ะแบบด่วน เพื่อรับ Order ได้รวดเร็วขึ้น
  - สามารถรวมกลุ่มรายการอาหารที่สั่งเพิ่มซ้ำได้
  - สามารถสั่งอาหารเข้าครัวได้หลายครัว (บาร์น้ำ, ห้องครัว)
  - สามารถพิมพ์รายการสั่งอาหารออกห้องครัวได้
  - สามารถแสดงลำดับการสั่งอาหารเข้าครัวของแต่ละโต๊ะได้
  - สามารถพิมพ์ Order เข้าครัวแยกเป็นใบได้
  - สามารถระบุหมายเหตุในการแก้ไขรายการบิลหน้าร้านได้
  - สามารถระบุชื่อพนักงานตอนเปิดโต๊ะได้
  - สามารถกำหนดรสชาดอาหารได้ และ หมายเหตุในการสั่งอาหารเข้าครัวได้
  - รองรับการย้ายโต๊ะของลูกค้าได้
  - สามารถรวมบิลมากกว่า 1 โต๊ะได้
  - สามารถแจ้งเตือนการจองโต๊ะหลังจากจองแล้วแขกไม่ได้มาตามกำหนด
  - สามารถระบุจำนวนลูกค้าแต่ละโต๊ะได้
  - สามารถพิมพ์รายการอาหารออกห้องครัวเฉพาะรายการที่สั่งเพิ่มได้
  - สามารถกำหนดหมายเหตุท้ายบิลตอนสั่งอาหารเข้าครัวได้
  - สามารถรองรับการสั่งอาหารชุดได้
  - สามารถคำนวณค่าอาหารได้(คิดเงิน)
  - สามารถคิดส่วนลดเฉพาะราคาอาหารได้
  - สามารถคิดส่วนลดเฉพาะราคาสินค้าได้
  - สามารถคิดส่วนลดราคารวมทั้งหมดได้
  - สามารถคิดส่วนลดตามหมวดหมู่ อาหาร/สินค้า ได้
  - สามารถคิดส่วนลดตามรายการ อาหาร/สินค้า ได้
  - สามารถคิดส่วนลดด้วย Voucher, Coupon, Entertain ได้
  - สามารถคิดส่วนลดสมาชิกได้
  - สามารถคิดส่วนลดอื่นๆ ท้ายบิลได้
  - สามารถรองรับการคิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ทั้งแบบ % และ บาท
  - รองรับการชำระเงินสด
  - รองรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
  - รองรับการชำระเงินสดร่วมกับบัตรเครดิต
  - สามารถออกบิลเรียกเก็บ ใบเสร็จรับเงินได้
  - สามารถออกบิลใบกำกับภาษีได้
  - สามารถเลือกระบบภาษีได้ Vat In หรือ Vat Out
  - สามารถแก้ไขบิลใบเสร็จหลังการขายได้
  - สามารถแจ้งเตือนวัตถุดิบ/สินค้าใกล้หมดสต๊อกได้
  Feature โปรแกรม: หลังร้าน (ข้อมูลอาหาร - สินค้า - โต๊ะอาหาร - ข้อมูลลูกค้าสมาชิก - ตั้งค่าระบบ)
  - จัดการ(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) รายการอาหาร,หมวดหมู่,หน่วยนับ
  - จัดการ(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) รายการอาหาร,รายการสินค้า,หมวดหมู่,หน่วยนับ
  - จัดการ(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) วัตถุดิบ
  - จัดการ(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) อาหารชุด
  - จัดการข้อมูลส่วนประกอบอาหารได้ (สูตรอาหาร)
  - สามารถกำหนดส่วนลด ตามรายการอาหาร/สินค้าได้
  - สามารถกำหนดส่วนลด ตามประเภทอาหาร/สินค้าได้
  - สามารถกำหนดการแจ้งเตือนวัตถุดิบ/สินค้าใกล้หมดสต๊อกได้
  - สามารถกำหนดโปรโมทชั่นรายการอาหารชุดได้
  - สามารถกำหนดต้นทุนสินค้าและวัตถุดิบได้
  - จัดการ(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) ข้อมูลโต๊ะ
  - จัดการ(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) ข้อมูลสมาชิกและส่วนลดพิเศษ
  - จัดการ(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) ข้อมูลแนะนำติชม
  - จัดการ(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) ข้อมูลพนักงาน
  - สามารถแบ่งชั้นหรือโซนของร้านได้
  - สามารถจัดตำแหน่งโต๊ะได้
  - สามารถทำรายการจองโต๊ะได้
  - สามารถกำหนดชื่อ-จำนวนลูกค้าที่จองโต๊ะได้
  - สามารถกำหนด ชื่อ-ที่อยู่ร้าน สำหรับการออกบิลได้
  - สามารถกำหนดการใช้งานร่วมกับลิ้นชักเก็บเงินได้
  - สามารถกำหนดการแจ้งเตือนการจองโต๊ะได้
  - สามารถกำหนดจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มได้
  - สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ ทั้งแบบ % และ บาท
  - สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นบิลใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
  - สามารถพิมพ์สำเนาใบเสร็จรับเงินได้
  - สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานของพนักงานได้หลายระดับ เช่น หน้าร้าน, หลังร้าน,
  ควบคุมสต๊อกสินค้า, ไม่ให้เปิดดูรายงาน
  - รองรับการพิมพ์กระดาษ A4
  - รองรับการพิมพ์กระดาษ A5 แนวตั้ง
  - รองรับการพิมพ์กระดาษ A5 แนวนอน
  - รองรับ Slip Printer สลิป 80mm และ 58mm
  - รองรับการออกบิล ทั้งต้นฉบับ/สำเนา
  - รองรับการออกใบเรียกเก็บ,ใบเสร็จรับเงิน,ใบกำกับภาษี ทั้งไทย/อังกฤษ
  - รองรับการออกใบเสร็จรับเงินได้
  - รองรับการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้
  - สามารถใส่โลโก้ร้านลงในบิลใบเสร็จได้
  Feature โปรแกรม: รายงาน
  - Report ทั่วไป : พิมพ์รายละเอียดใบเสร็จ ย้อนหลัง
  - Report ทั่วไป : พิมพ์รายละเอียดกำกับภาษี ย้อนหลัง
  - Report ทั่วไป : พิมพ์รายงานสมาชิกได้
  - Report สรุป : พิมพ์รายงานสรุปรายรับ
  - Report สรุป : พิมพ์ยอดขายอาหาร
  - Report สรุป : พิมพ์ยอดขายสินค้า
  - Report สรุป : พิมพ์รายงานสินค้าคงเหลือ
  - Report สรุป : พิมพ์รายงานวัตถุดิบคงเหลือ
  - Report สรุป : พิมพ์รายงานสถิติลูกค้าใช้บริการ
  - Report ประวัติ : พิมพ์รายงานบันทึกการทำงานหน้าร้าน (ใช้ตรวจสอบพนักงานได้)
  - Report ประวัติ : พิมพ์รายงานบันทึกรายการเคลื่อนไหวสต๊อก
  - Report ประวัติ : พิมพ์รายงานบันทึกรายการแก้ไขต้นทุน
  - Report ประวัติ : พิมพ์รายงานรายละเอียดการใช้วัตถุดิบ
  - Report ประวัติ : พิมพ์รายงานการใช้ลิ้นชักเก็บเงิน
  - Report เอกสารทั่วไป : พิมพ์เมนูอาหาร
  - Report เอกสารทั่วไป : พิมพ์แบบฟอร์มคำแนะนำติชม
  - Report เอกสารทั่วไป : พิมพ์บัตรส่วนลด
  - Report อื่นๆ : พิมพ์การใช้งานโปรแกรมของพนักงาน
  - Report อื่นๆ : รายชื่ออาหารและสินค้า
  - Report อื่นๆ : พิมพ์รายชื่อผู้ใช้งาน
  - Report อื่นๆ : พิมพ์คำแนะนำ และติชม
  Feature โปรแกรม: ความสามารถเสริม
  - เครื่อง Printer แบบ Laser printer,InkJet Printer
  - เครื่อง Printer แบบ Dot Matrix
  - เครื่อง Printer แบบ Slip Printer
  - เครื่องยิงบาร์โค้ด(Barcode)
  - ลิ้นชักเก็บเงิน(Cash Drawer)
  - Print Preview ตอนออกรายงาน
  - หน้าจอ Backup & Restore Database แบบกำหนดเอง ให้ใช้งานง่าย
  - รองรับการทำงานแบบ client-server (สามารถใช้งานฐานข้อมูลร่วมกันได้)
  - รองรับการทำงานฐานข้อมูล Access
  - รองรับระบบ touch screen
  - รองรับการทำงาน Windows 7,10 ( 32bit และ 64bit )

  โปรแกรมร้านอาหาร,โปรแกรมร้านกาแฟ,โปรแกรมจัดการร้านอาหาร,ระบบจัดการร้านอาหาร,Restaurant,ศูนย์อาหาร,ภัตตาคาร,สวนอาหาร, ออกบิลภาษี,ออกบิลแวต,โปรแกรม POS,โปรแกรมจัดการ,Point of Sale,โปรแกรมธุรกิจ sme


  ติดต่อผู้ประกาศ

 • ประเสริฐ แซ่แห
 • อำเภอเขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร