สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ ลงประกาศขาย • ต้องการ : ขาย         สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์         หมวด : ซอฟฟ์แวร์
 • Fixed Assets
  http://www.oga.co.th/oga-international/software/fixed-assets
  โปรแกรม Fixed Assets คือ โปรแกรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการสินทรัพย์ในกิจการเพื่อให้สามารถจัดการกับสินทรัพย์ได้ทุกรูปแบบ

  โดยได้รับการพัฒนาขึ้นจากบริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โปรแกรม Fixed Assets มีความสามารถในการควบคุม, บริหาร และจัดการทรัพย์สิน ตั้งแต่เริ่มซื้อเข้ามา, การลงทะเบียนทรัพย์สินใหม่, การคิดค่าเสื่อมราคา, การรับประกัน, การเก็บข้อมูลสินทรัพย์, การปันส่วนสินทรัพย์ การย้ายสินทรัพย์, การตรวจเช็คสินทรัพย์ตามสาขาต่างๆ ในแต่ละรอบบัญชี รวมไปถึงการจำหน่ายสินทรัพย์, การยกเลิกใช้สินทรัพย์, เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของสินทรัพย์ที่มีอยู่ในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว

  Fixed Assets มีรูปแบบในการพัฒนามีทั้งแบบ Windows Application สามารถใช้งานร่วมกับระบบ LAN (Local Network) หรือแยกอิสระ (Stand Alone) และยังสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ด้านบาร์โค้ด เช่น Barcode Printer, Portable และอุปกรณ์ RFID โดยสามารถนำเอาซอฟต์แวร์ Fixed Assets มาใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น และสามารถนำเอาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการวางแผนงานของสถานะทางการเงินต่างๆ ได้

  การบริหารสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ นั้นจะส่งผลให้ ผู้ที่เกี่ยวข้อสามารถนำเอาข้อมูลที่ได้ไปสู่การวิเคราะห์ วางแผน ทางด้านการเงินในระบบ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
  สอบถามเพิ่มเติม 091-774-8850


  ติดต่อผู้ประกาศ

 • SB Barcode Syatem
 • อำเภอเขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร