สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ ลงประกาศขาย

ข้อมูลที่จำเป็นในการลงประกาศ

ข้อมูลที่จำเป็นในการลงประกาศ

1.เขียนรายละเอียดให้ครบถ้วนได้ใจความ
2.ควรลง เบอร์โทรติดต่อ E-mail หรือ Url Website ที่เป็นจริงให้ชัดเจนทุกครั้งที่มีการลงประกาศขายสินค้าทุกครั้ง
3.ควรลงราคาขายที่ชัดเจน ถ้าไม่มีก็ปล่อยว่างไว้ อย่าใส่ตัวเลขเพื่อหลอกลวง
4.สินค้า 1 ชิ้น / 1 ประกาศ ห้ามลงสินค้าหลายชิ้นใน 1 ประกาศ
5.ห้ามลงสินค้าชิ้นเดิมซ้ำกันหลายประกาศไม่ว่าในหมวดเดียวกันหรือ ต่างหมวด
6.ภาพประกอบต้องเกี่ยวกับสินค้าและห้ามใช้ภาพเดียวกันซ้ำๆ